Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Privacyverklaring (netjes met gegevens omgaan)

Alle persoonlijke gegevens zullen te allen tijden discreet worden gebruikt enkel voor interne administratieve doeleinden.

 

Artikel 2 – Algemeen (verschillende voorwaarden)

  • Er zal door de klant geen schadevergoeding kunnen geëist worden indien de fotosessie door technische defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden.
  • Indien de foto’s mislukt blijken te zijn toont de fotograaf middels kleine foto’s in een pdf of word bestand aan dat dit ook echt het geval is.
  • Middels overleg tussen klant en fotograaf wordt er een evt. oplossing besproken.

 

Artikel 3 – Recht van afbeelding (foto’s voor promotie)

De klant geeft expliciet toestemming aan de fotograaf om een zelf te bepalen selectie door de fotograaf van de opnames op zijn website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op  exposities (solo of in groep), op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. De foto’s op de website zijn beschermd door het copyright doch de fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien  de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders op het net worden geplaatst. De foto’s uit deze fotoshoots mogen ten alle tijde gebruikt worden voor publicatie op website of fora t.b.v. de fotograaf of klant.

 

Artikel 4 – Auteursrecht (foto’s in staat laten)

De klant bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia’s en/of foto’s en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm. De klant of het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie mits vermelding © (bedrijfsnaam) by (naam). Alleen de fotograaf heeft het auteurs- en publicatierecht. Het publiceren van een promotionele foto op een website van een klant geeft dit bureau niet automatisch de rechten op de foto’s. De klant en evt. het bureau dat de foto’s publiceert, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het inlassen of verwijderen van bijkomende
teksten en logo’s is echter niet toegelaten. De klant heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

 

Artikel 5 – Publicatierecht (MMT altijd benoemen)

Zowel de fotograaf als de klant hebben het recht de foto’s te publiceren voor promotionele doeleinden met vermelding van de klant en fotograaf, wel bekend als: © (bedrijfsnaam by naam). Het is voor alle partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst. Het is de fotograaf toegestaan de foto’s te publiceren op websites, in dag-, week-, vakbladen, catalogi, elektronische beelddragers, enz. Het is niet toegestaan dat de klant en/of fotograaf de gemaakte foto’s plaatst op websites met onwettelijke inhoud.

  • Klant en/of fotograaf, publiceren geen enkele vorm van beeld, waarbij de wederpartij schade berokkend kan worden, in enigerlei vorm.
  • Publicatie van foto’s zal na de fotoshoot d.m.v. onderstaande keuzes, in goed overleg tussen fotograaf en klant bepaald worden. Hierbij word er onderscheid gemaakt in de categorieën die afgesproken zijn. Klant zal hierbij het recht hebben om foto’s van sociale media te kunnen weigeren tenzij verkregen via een promotionele actie-shoot van fotograaf.

 

Artikel 6 – Leveringstermijn (wanneer en hoe te ontvangen)

  • USB-stick per post: De leveringstermijn voor een USB-stick bedraagt maximaal 4 weken. Port- en verpakkingskosten vallen ten laste van de klant.
  • Download link: De leveringstermijn voor digitale bestanden bedraagt maximaal 3 weken en worden gratis beschikbaar na afloop van de sessie per email via een downloadlink. Ze worden verzonden naar het e-mailadres. (zie 1e pagina)

 

Artikel 7 – Nabestellen (meer foto’s gewild)

Wanneer je de shoot-foto’s van Miss & Mister T. hebt ontvangen, zitten er naast de uitgeselecteerde en afgesproken foto’s meestal ook nog overige foto’s in klein formaat bij om eventueel na te bestellen. Deze foto’s kunnen dan alsnog worden bewerkt en op maat verstuurd worden, de kosten daarvoor zijn 3,50 euro per foto.

 

Inschrijfformulier

U kunt hier ook alvast uw inschrijfformulier downloaden, invullen en e-mailen aan info@missandmistert.nl.